di chuyển hàng nặng

VẬN TẢI HÀNG TẤM SÀN, TƯỜNG

Khi vận tải hàng tấm sàn, tường, người vận chuyển thường phải hết sức cẩn thận để không làm hư hỏng loại vật liệu lớn, nặng nề, chồng chất trong...