định mức tiêu hao nhiên liệu

ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU VẬN CHUYỂN HÀNG QUÁ KHỔ

Định mức tiêu hao nhiên liệu vận chuyển hàng quá khổ không chỉ phụ thuộc vào khả năng kỹ thuật của chính chiếc xe. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu...