vận chuyển tôn xốp

VẬN CHUYỂN TÔN XỐP

Tôn xốp cần được bảo vệ và đóng gói cẩn thận để không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Vì có lớp xốp bên trong, tôn có thể...