Tầm của Công ty TNHH Tiếp Vận NSLOG là nỗ lực trở thành một Tập đoàn Logistics toàn cầu, tạo ra giá trị cho con người và xã hội.

Sứ mệnh của NSLOG là trở thành nhà cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng hàng đầu ở Việt Nam, được biết đến như một bậc thầy về quản lý vận tải hàng hóa, một chuyên gia trong việc cung cấp các giải pháp hậu cần tổng thể và một nhà tư tưởng tiến bộ trong việc kết hợp các phương thức giao nhận hàng hóa truyền thống với những tiến bộ công nghệ hiện đại.

1. Teamwork

2. Passion for Excellence

3. Integrity

4. Accountability

5. Innovation